Kort #28834

 Diss.
Saul]. .
Zetterbarg, Wilh. Gast. Sudermannus
Vegetatione mineralium. 1763.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Information

Kortnr:
28834
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saul]. .
Zetterbarg, Wilh. Gast. Sudermannus
Vegetatione mineralium. 1763.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort