Kort #28125

 Disa.
saml.
W & 1 1, Ericus Dalia-Wermlandua
% Theses de conditianibus. 1765.
l
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Information

Kortnr:
28125
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
W & 1 1, Ericus Dalia-Wermlandua
% Theses de conditianibus. 1765.
l
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort