Kort #29011

 Diss.
_ sauïl.
Ölander , Nicolaus Jonae
Actionibus humanis earumque principiis. 1664
Praeses: Unonius, Olaus, Uppsala
se även Celander

Information

Kortnr:
29011
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ sauïl.
Ölander , Nicolaus Jonae
Actionibus humanis earumque principiis. 1664
Praeses: Unonius, Olaus, Uppsala
se även Celander

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort