Kort #27696

 Diss.
saml .
Thunborg, Carolus Westro-Gothus
Diss. de fide testium. Pars 2. 1825.
Praeses: Themptander, Sven, Uppsala

Information

Kortnr:
27696
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Thunborg, Carolus Westro-Gothus
Diss. de fide testium. Pars 2. 1825.
Praeses: Themptander, Sven, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort