Kort #28212

 _ Diss.
saml.
Wallste & t, Gustavus Wermlanäus
De immutata per culturam locorum climate. Pars 2.
1795.
1 Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala
! .
l
l
l .
* .

Information

Kortnr:
28212
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Wallste & t, Gustavus Wermlanäus
De immutata per culturam locorum climate. Pars 2.
1795.
1 Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala
! .
l
l
l .
* .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort