Kort #27676

 Diss.
saml.
T h 0 :r: é 11, Johannes Westro-Gothus
Ingenium felix Pars 1. 1747.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27676
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T h 0 :r: é 11, Johannes Westro-Gothus
Ingenium felix Pars 1. 1747.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort