Kort #29132

 Disa.
saml.
E 1: l i n, Salomon Smolanåua
Spec. siatens vocabulum, in
scriptis No To 0 17770
Prassel: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29132
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
E 1: l i n, Salomon Smolanåua
Spec. siatens vocabulum, in
scriptis No To 0 17770
Prassel: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort