Kort #27750

 _ Biss;
m samlþ
Tillaaus, Petrusacz'Westmanmus
Varia febmium intermittentium cuæationa. 1771.
Praeses: v. Linné, Camel; Uppsala '

Information

Kortnr:
27750
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Biss;
m samlþ
Tillaaus, Petrusacz'Westmanmus
Varia febmium intermittentium cuæationa. 1771.
Praeses: v. Linné, Camel; Uppsala '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort