Kort #28819

 _
Diss.
saml.

& Zenius , Laurentius Gestricius

; Aphorismorum de viribus medicaminum prolegomena. 1795

Praeses: Anrell, Johan Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28819
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_
Diss.
saml.

& Zenius , Laurentius Gestricius

; Aphorismorum de viribus medicaminum prolegomena. 1795

Praeses: Anrell, Johan Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort