Kort #28985

 Diss.
.. saml.
0 f v 9 rberg, Johannes Henricus Holmiensis
i Circa classicae humanitatis studium litteraria pro-
lusio. 1850. _
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28985
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
0 f v 9 rberg, Johannes Henricus Holmiensis
i Circa classicae humanitatis studium litteraria pro-
lusio. 1850. _
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort