Kort #28364

 Diss .
saml.
W 9 rsäll, Johannes Westro—Gothus-
! Dupdecima Iliadis Homericae rhapsodia, Graece et
F Svethice. Pars 5. 1822.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28364
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss .
saml.
W 9 rsäll, Johannes Westro—Gothus-
! Dupdecima Iliadis Homericae rhapsodia, Graece et
F Svethice. Pars 5. 1822.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort