Kort #29327

 Diss.
saml.
Theel, Fredricus Stockholmiensis
! Explicationem dictionis Johanneae cap. 8. vara. 25
. 1775.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29327
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Theel, Fredricus Stockholmiensis
! Explicationem dictionis Johanneae cap. 8. vara. 25
. 1775.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort