Kort #28519

 Diss.
saml.
Vietorius , Laurentius Birgeri Wermlandus
Disp. duae providentia, prior theologica, posterior
philosophica. 1611
Praeses: Rudbeckius, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28519
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Vietorius , Laurentius Birgeri Wermlandus
Disp. duae providentia, prior theologica, posterior
philosophica. 1611
Praeses: Rudbeckius, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort