Kort #28108

 ' Dias:
saml.
W & 1 d i u :, Elias Er. Fierdhundrensis
Illustriores linguae Romanae critioi. Scot. 1. 1772.
!
! Praeses: Lindblom, Jacobus Axel, Uppsala
&

Information

Kortnr:
28108
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Dias:
saml.
W & 1 d i u :, Elias Er. Fierdhundrensis
Illustriores linguae Romanae critioi. Scot. 1. 1772.
!
! Praeses: Lindblom, Jacobus Axel, Uppsala
&

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort