Kort #28087

 Diss.

saml.
W & hlström, Sveno Oscar Wermlanåus
Commentationas Demosthenioae. Sect. 1:2. 1837.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Information

Kortnr:
28087
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
W & hlström, Sveno Oscar Wermlanåus
Commentationas Demosthenioae. Sect. 1:2. 1837.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort