Kort #28708

 Diss.
saml.
Wiatr 6 m, Johannes Ostro-Gothus
Quantitate determinata per astranomiam quaerenda.
1744.
Praeses: Törner, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
28708
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wiatr 6 m, Johannes Ostro-Gothus
Quantitate determinata per astranomiam quaerenda.
1744.
Praeses: Törner, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort