Kort #28546

 1

; Diss.

? sam]. 0
W 1 & 3 r e n, Andreas Angdæmannus
De prophetia Caiaphe, Joh. cap. 11. vers. 50. 1771.
Frasses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28546
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1

; Diss.

? sam]. 0
W 1 & 3 r e n, Andreas Angdæmannus
De prophetia Caiaphe, Joh. cap. 11. vers. 50. 1771.
Frasses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort