Kort #27932

 ; Diss.
: S&Hllo
Törnsten , Olof Angermannus
Nätra sokns lin-säde i ångermanland. 1753
Praeses: Berch, Anders, Uppsala

Information

Kortnr:
27932
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; Diss.
: S&Hllo
Törnsten , Olof Angermannus
Nätra sokns lin-säde i ångermanland. 1753
Praeses: Berch, Anders, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort