Kort #28491

 , Diss.
, saml.
; Wlbelius, Nicolaus Nericius
De imputatione actionum in somno patratarum. 1745.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28491
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.
, saml.
; Wlbelius, Nicolaus Nericius
De imputatione actionum in somno patratarum. 1745.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort