Kort #28547

 » Diss.
saml-
W i (1 g :- e n , Andreas Angermannus
Sensu communi justi et injusti. 1775
Praeses: Christiernin, Petrus Nic. Uppsala

Information

Kortnr:
28547
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

» Diss.
saml-
W i (1 g :- e n , Andreas Angermannus
Sensu communi justi et injusti. 1775
Praeses: Christiernin, Petrus Nic. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort