Kort #28324

 Diss.
Saml.
Wennerb 9 r g , Gunnar Westro-Gothus
De ratione artis ad scientiam civitatem et religionem
. Pars 1. 1845
Praeses: Atterbom, Petr. Dan. Am. Uppsala

Information

Kortnr:
28324
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml.
Wennerb 9 r g , Gunnar Westro-Gothus
De ratione artis ad scientiam civitatem et religionem
. Pars 1. 1845
Praeses: Atterbom, Petr. Dan. Am. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort