Kort #28031

 Diss.
saml.
W &, :: htmeister , Hans Grefve Westmannus-
' Dal.
Torciuato Tasso's Gemsalemme liberata, öfversatt och
kommenterad. Del 10. 1846
Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Information

Kortnr:
28031
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W &, :: htmeister , Hans Grefve Westmannus-
' Dal.
Torciuato Tasso's Gemsalemme liberata, öfversatt och
kommenterad. Del 10. 1846
Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort