Kort #29101

 Diss.
sami;
B 0 d. i n, Petrus Wamlandus
Disp. explicans Paulinam,
Ram. cap. 12. vara. 20. 1770.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29101
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sami;
B 0 d. i n, Petrus Wamlandus
Disp. explicans Paulinam,
Ram. cap. 12. vara. 20. 1770.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort