Kort #28579

 Diss.
saml.
Wijkman, Casparus Reslagus
Specimen versionis Corani natis philologicis illus-
tratum. Pars 8. 1812.
Praeses: Carling, Olaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28579
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wijkman, Casparus Reslagus
Specimen versionis Corani natis philologicis illus-
tratum. Pars 8. 1812.
Praeses: Carling, Olaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort