Kort #28665

 Diss.
samlä
Winberg, Nicolaus Pet. Westro-Gothus
De turpitudine simulandi virtutem. 1768.
Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28665
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
samlä
Winberg, Nicolaus Pet. Westro-Gothus
De turpitudine simulandi virtutem. 1768.
Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort