Kort #28475

 Disa.
saml.
Wattarhelm, Petrus Oatro—Gothua
Disa. symbolico-dogmatica doctrinam ecclesiae Luthe-
1 ranae et Reformatae da praedestinatione diversam
? tractans. Pars 4. 1859.
Praeses: Norbeck, Andreas Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28475
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
Wattarhelm, Petrus Oatro—Gothua
Disa. symbolico-dogmatica doctrinam ecclesiae Luthe-
1 ranae et Reformatae da praedestinatione diversam
? tractans. Pars 4. 1859.
Praeses: Norbeck, Andreas Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort