Kort #28576

 DiSSo
saml.
Vigius , Petrus Magni Ostro-Gothus
Disp. physica 26. hmoribus et spiritibus. 1627
Praeses: Chesnecopherus, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28576
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
Vigius , Petrus Magni Ostro-Gothus
Disp. physica 26. hmoribus et spiritibus. 1627
Praeses: Chesnecopherus, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort