Kort #28796

 Diss.

ï saml-
Y 0 k e 11 berg, Svane Ostro-Gothua

a Diarii critici actorum historiae R. Gustavi I. Spec.
* 3. 1793-

, Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
28796
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

ï saml-
Y 0 k e 11 berg, Svane Ostro-Gothua

a Diarii critici actorum historiae R. Gustavi I. Spec.
* 3. 1793-

, Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort