Kort #27728

 Diss.
saml.
Tideman , Jöns Jemtius
Kort beskrifning öfwer Rödöns tings-lag i Jemtland.
1758
Praeses: Berch, Anders, Uppsala
1

Information

Kortnr:
27728
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tideman , Jöns Jemtius
Kort beskrifning öfwer Rödöns tings-lag i Jemtland.
1758
Praeses: Berch, Anders, Uppsala
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort