Kort #27580

 . Diss.
saml.
Tellbom, Joh. Paul. Emanuel Ostro—Gothus
16 Theocriti Idyllion Suethioe redditum. 1822.
Praeses: Höijer, Josephus Otto, Uppsala

Information

Kortnr:
27580
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
Tellbom, Joh. Paul. Emanuel Ostro—Gothus
16 Theocriti Idyllion Suethioe redditum. 1822.
Praeses: Höijer, Josephus Otto, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort