Kort #28025

 _ Diss.
saml.
Uttersl; r ö m, Laurent. Ulricus Uplandus
Thesium de initiis humanae naturae. Class. post.
Sect. post. Pars 5." 1798.
Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28025
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Uttersl; r ö m, Laurent. Ulricus Uplandus
Thesium de initiis humanae naturae. Class. post.
Sect. post. Pars 5." 1798.
Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort