Kort #28605

 ' Diss.
saml.
Wikbla &, Andreas Ostro-Gothus
Diss. quid linguae Latiali debeant artes elegantio-
res. Pars 1. 1794.
Praeses: Svedelius, Petrus d.ä. Uppsala
1
ï *.
—

Information

Kortnr:
28605
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
Wikbla &, Andreas Ostro-Gothus
Diss. quid linguae Latiali debeant artes elegantio-
res. Pars 1. 1794.
Praeses: Svedelius, Petrus d.ä. Uppsala
1
ï *.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort