Kort #28480

 Diss.
saml.
Wetturli. n g, Johannes Smolandus
Observationes gratam eulmram Smolandiae spectan-
tes. 18060
Praeses: Liljeblad, Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
28480
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wetturli. n g, Johannes Smolandus
Observationes gratam eulmram Smolandiae spectan-
tes. 18060
Praeses: Liljeblad, Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort