Kort #29094

 ! ,
Diss.
saml-
Beronil1 s , Magnus Olavus Uplandus
seu antiquitatum rei gg
_ nauticae e fabulis erutarum. 1757
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29094
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

! ,
Diss.
saml-
Beronil1 s , Magnus Olavus Uplandus
seu antiquitatum rei gg
_ nauticae e fabulis erutarum. 1757
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort