Kort #28380

 Diss.
saml.
Westbeck, Gustavus Uplandus
Nexum eloquentiae cum felicitate civili. 1749.
7 Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28380
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westbeck, Gustavus Uplandus
Nexum eloquentiae cum felicitate civili. 1749.
7 Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort