Kort #28815

 Diss.
saml.
Zeipel, Victor v. Uplandus
De vi electromagnetica observationes. Pars 1. 1851.
Praeses: Svanberg, Adolf Ferdinand, Uppsala

Information

Kortnr:
28815
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zeipel, Victor v. Uplandus
De vi electromagnetica observationes. Pars 1. 1851.
Praeses: Svanberg, Adolf Ferdinand, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort