Kort #29216

 Dias;
saml;
L 1 & m a n, Nicolaus Rudolphus Ostro-Gothus
. Michaelis Pselli in Platonis
De animae procreatione praecepta commentarius; Pars
So 1854-
, Praeses: Linder, Carolus Guilielmus, Uppsala

Information

Kortnr:
29216
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias;
saml;
L 1 & m a n, Nicolaus Rudolphus Ostro-Gothus
. Michaelis Pselli in Platonis
De animae procreatione praecepta commentarius; Pars
So 1854-
, Praeses: Linder, Carolus Guilielmus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort