Kort #28902

 Dias.
1 Gamla
Ä ]: e :: blom, Fredericus Sudemannus
Supplementum annalium typographicorum seculi 16 in
Svecia. Para 5. 1800.
Praeses: Fant, Ericus Mioh. Uppsala

Information

Kortnr:
28902
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
1 Gamla
Ä ]: e :: blom, Fredericus Sudemannus
Supplementum annalium typographicorum seculi 16 in
Svecia. Para 5. 1800.
Praeses: Fant, Ericus Mioh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort