Kort #27999

 Diss.
saml.
Unge, Johannes Ericus Smolandus
? Versia Sveeana selectorum ex Paulinia epistolis lo-
! corum ad examen revocata. Park 19. 1777.
1 Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27999
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Unge, Johannes Ericus Smolandus
? Versia Sveeana selectorum ex Paulinia epistolis lo-
! corum ad examen revocata. Park 19. 1777.
1 Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort