Kort #28956

 Diss.
o saml.
Astran &, Andreas Nicolaus Sudemazmus-
Nerioius
De viribus pendulam. 1811.
Praeses: Nordmark, Zacharias, Uppsala

Information

Kortnr:
28956
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o saml.
Astran &, Andreas Nicolaus Sudemazmus-
Nerioius
De viribus pendulam. 1811.
Praeses: Nordmark, Zacharias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort