Kort #28916

 Diss.
saml .
Äkerman, J. E. Sudermannus-Nericius
? Museum naturalium Acaåemiae Upsaliensis. Pars 50.
% 1820.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28916
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Äkerman, J. E. Sudermannus-Nericius
? Museum naturalium Acaåemiae Upsaliensis. Pars 50.
% 1820.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort