Kort #29115

 Diss.
samlo
Bånge , Dietericus Westro-Gothus
Hesiodeam, verae
vestigia servantem. 1755
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29115
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
samlo
Bånge , Dietericus Westro-Gothus
Hesiodeam, verae
vestigia servantem. 1755
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort