Kort #27799

 ? DiSSo

; saml.

] Torin, Carl Laurentz Johan Westm-Gothus
Om Westergötlands gränser och vigtigare indelningar
från äldre till nyare tider. Del 2. 1853.
Praeses: Lundblad, Pehr Sven Villgo'bt, Uppsala

Information

Kortnr:
27799
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

? DiSSo

; saml.

] Torin, Carl Laurentz Johan Westm-Gothus
Om Westergötlands gränser och vigtigare indelningar
från äldre till nyare tider. Del 2. 1853.
Praeses: Lundblad, Pehr Sven Villgo'bt, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort