Kort #28946

 j Diss.
w 0 sam]. .
3 Angström, Carl Arendt Norrlandus

Försök till en mathematisk theorie för det thermo-

metriska värmet. Del 6. 1854.

Praeses: Ångström, Andr. Jon. Uppsala

Information

Kortnr:
28946
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

j Diss.
w 0 sam]. .
3 Angström, Carl Arendt Norrlandus

Försök till en mathematisk theorie för det thermo-

metriska värmet. Del 6. 1854.

Praeses: Ångström, Andr. Jon. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort