Kort #27650

 Diss.
saml.
Thengberg , Petrus Adrianus Westro-Gothus
De religione Christiana in Westrogotiam introducta.
Pars 1. 1859
Praeses! Ålander, Petrus Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
27650
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thengberg , Petrus Adrianus Westro-Gothus
De religione Christiana in Westrogotiam introducta.
Pars 1. 1859
Praeses! Ålander, Petrus Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort