Kort #28544

 Diss.
saml.
Widerholm; Ericus Sudermannus-Nericius
Arte combinatoria ejusque ad analysin applicatione.
[Pars 2]. 1809.
Praeses: Walmstedt, Laur. P. Uppsala

Information

Kortnr:
28544
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Widerholm; Ericus Sudermannus-Nericius
Arte combinatoria ejusque ad analysin applicatione.
[Pars 2]. 1809.
Praeses: Walmstedt, Laur. P. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort