Kort #27869

 Diss.
saml.
Tunelius, Lars
Om hemmans skattläggningar, i synnerhet i Upland.
1772.
? Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
27869
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tunelius, Lars
Om hemmans skattläggningar, i synnerhet i Upland.
1772.
? Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort