Kort #28851

 . DiSSo
saml.
Zetterst :: ö m, Gustavus Ericus Uplandus—
. Roslagus
Magnitudinis humanae, historiae atque nobilitatis
natura. Pars 1. 1839.
Praeses: Runsten, Jonas Bernhardus, Uppsala

Information

Kortnr:
28851
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. DiSSo
saml.
Zetterst :: ö m, Gustavus Ericus Uplandus—
. Roslagus
Magnitudinis humanae, historiae atque nobilitatis
natura. Pars 1. 1839.
Praeses: Runsten, Jonas Bernhardus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort