Kort #28143

 Diss.
Sam.]...
W & 1 1 enius, Jacobus Fjerdhundrensis
Acta Pauli. Theaaalonicenaia, Act. cap. 17. vers. 1-
10. illustrata. 1780.
Praeses: Flodens, Johan. Uppsala

Information

Kortnr:
28143
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Sam.]...
W & 1 1 enius, Jacobus Fjerdhundrensis
Acta Pauli. Theaaalonicenaia, Act. cap. 17. vers. 1-
10. illustrata. 1780.
Praeses: Flodens, Johan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort