Kort #28672

 Diss.
saml.

Wingius, Johannes Sudermannus

?

;Imagine Dei in homine et ejus reliqviis. 1685?

i

?

*Braeses: Ljung, Ericus P. Uppsala

Information

Kortnr:
28672
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.

Wingius, Johannes Sudermannus

?

;Imagine Dei in homine et ejus reliqviis. 1685?

i

?

*Braeses: Ljung, Ericus P. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort